בינוי ערים ואזורים

1/4
הרחבת הישוב קלחים | מ.א. מרחבים

שנת הקמה: 2013

969-01-5000
969-01-5000

1/5
הרחבת הישוב שרשרת | מ.א. שדות נגב

שנת הקמה: בתכנון

מיקום
מיקום

רקע על הישוב
רקע על הישוב

תכנית מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

מיקום
מיקום

1/4
בני נצרים - תוספת 40 נחלות | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

מיקום
מיקום

רקע על הישוב
רקע על הישוב

חלופה תכנונית 03
חלופה תכנונית 03

מיקום
מיקום

1/6
הרחבת הישוב עין יהב | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/2
הרחבת הישוב צוקים | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/4
הרחבת מושב עידן | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/4
הרחבה והסדרת מושב עמיעוז | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

מיקום
מיקום

רקע על הישוב
רקע על הישוב

תכנית מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

מיקום
מיקום

1/4
נווה - תוספת 40 נחלות | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

ניתוח מצב קיים
ניתוח מצב קיים

בחינת חלופות
בחינת חלופות

תכנון מוצע
תכנון מוצע

ניתוח מצב קיים
ניתוח מצב קיים

1/6
הרחבת הישוב חצבה | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

הרחבת מדרשת בן-גוריון | מ.א. רמת הנגב

שטח: 150 דונם

שנת הקמה: 2005

תכנון שכונת מגורים בשני שלבים.

תכנון בראייה אקלימית, בהתאם לאופי היישוב הקיים. תכנון כולל של 125 יח"ד