בינוי ערים ואזורים

1/4
הרחבת הישוב קלחים | מ.א. מרחבים

שנת הקמה: 2013

הרחבת הישוב שרשרת | מ.א. שדות נגב

שנת הקמה: בתכנון

בני נצרים - תוספת 40 נחלות | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

הרחבת הישוב עין יהב | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/2
הרחבת הישוב צוקים | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/4
הרחבת מושב עידן | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

1/4
הרחבה והסדרת מושב עמיעוז | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

נווה - תוספת 40 נחלות | מ.א. אשכול

שנת הקמה: בתכנון

הרחבת הישוב חצבה | מ.א. ערבה תיכונה

שנת הקמה: בתכנון

הרחבת מדרשת בן-גוריון | מ.א. רמת הנגב

שטח: 150 דונם

שנת הקמה: 2005

תכנון שכונת מגורים בשני שלבים.

תכנון בראייה אקלימית, בהתאם לאופי היישוב הקיים. תכנון כולל של 125 יח"ד